Vítejte na webových stránkách kongresu 16. národního kongresu ČSARIM.

 

Děkujeme za podporu, účast a odborné příspěvky!


Vážení účastnící,

pro Organizační výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás na 16. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, který se konal 1. - 3. října 2009 v Českých Budějovicích. Doufáme, že Váš pobyt v Českých Budějovicích byl příjemný a že jste si odnesli pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům kongresu, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se kongresu zúčastnili.

Snažili jsme se připravit zajímavý odborný i společenský program, ale kongres by nemohl být úspěšný bez Vás - účastníků. Jen díky Vám se mohl kongres vydařit. Ještě jednou děkujeme.


Karel Cvachovec                Vladimír Černý                            Bohuslav Kuta
Prezident kongresu             Předseda vědeckého výboru    Předseda organizačního výboru 
 
 

Fotogalerie

Připomeňte si s námi  čas strávený v Českých Budějovicích!
Připravilli jsme pro Vás tyto galerie:
Slavnostní zahájení
Odborný program 1
Odborný program 2
Společenské akce 1 
Společenské akce 2
Společenské akce 3
Společenské akce 4
Společenské akce 5
Společenské akce 6