Prezentace vyzvaných řečníků

Prezentace jsou na tuto stránku umisťovány průběžně vždy po skončení příslušných bloků.

Přehled bloků

(Kliknutim na název bloku se přesunete na začátek tohoto bloku.)

Etika a právo – společný blok lékařů, sester a nelékařských pracovníků
Anestezie I - VII
Intenzivní medicína I - III
Regionální anestezie I -II
Algeziologie I - II
Porodnická anestezie/analgezie I -II
Chyby a omyly I -II
Novinky z jiných oborů I -II
Edukace
Kardiopulmonální resuscitace
Blok ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny
Blok ve spolupráci s Českou transplantační společností

 

Etika a právo – společný blok lékařů, sester a nelékařských pracovníků

CO JE A NENÍ LEGE ARTIS
Dostál, O. (Praha)

KOMUNIKACE S PŘÍBUZN ÝMI PACIENTŮ V KRITICKÉM STAVU
Rusinová, K. (Praha)

KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM
Černý, V. (Hradec Králové)

Zpět na Přehled bloků

Anestezie

Anestezie I

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA – ZMĚNA NÁZVU NEBO OBSAHU?
Cvachovec, K. (Praha)

VÝZKUM V OBORU – JAK PODPOŘIT A MOTIVOVAT ?
Černý, V. (Hradec Králové)

ANESTEZIOLOGICKÁ PÉČE V POLNÍCH PODMÍNKÁCH
Jurenka, B. (Praha)

Anestezie II

PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ U DOSPĚLÝCH
Šturma, J. (Praha)

KARDIOPULMONÁLNÍ ZÁTĚŽOVÝ TEST V PŘEDOPERAČNÍM VYŠETŘENÍ
 Hanousek, J. (Velká Británie)

PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PŘED VÝKONY V CELKOVÉ ANESTEZI U DĚTÍ – UPDATE 2009
Klimovič, M. (Brno)

ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE - NUTNOST NEBO LUXUS?
Neiser, J. (Olomouc)

Anestezie III

OPTIMALIZACE RIZIK TROMBÓZY A KRVÁCENÍ V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ
Kušíková, E. (Praha)

PERIOPERAČNÍ MOZKOVÁ ISCHEMIE – UPDATE 2009
Pařízková, R. (Hradec Králové)

MALIGNÍ HYPERTERMIE – UP TO DATE 2009
Schroederová, I. (Brno)

Anestezie IV

ANEURYSMATA AORTY – TIPY A TRIKY PRO ANESTEZIOLOGY
Kasal, E. (Plzeň)

PROTEKCE MÍŠNÍCH FUNKCÍ U OPERACÍ ANEURYSMAT HRUDNÍ AORTY
Silvay, G. (USA)

PEROPERAČNÍ OSMOTERAPIE V NEUROCHIRURGII – MANITOL NEBO NATRIUM?
Dostálová, V. (Hradec Králové)

VLIV ANESTEZIE NA KOGNITIVNÍ FUNKCE - EXISTUJE REÁLNÉ RIZIKO JEJICH ZHORŠENÍ?
Saniová, B. (Slovensko)

Anestezie V

HEMODYNAMIC MONITORING: A STEP -WISE APROACH
Hofer, C. (Švýcarsko)

KARDIOPROTEKCE V ANESTEZII – TEORIE NEBO REÁLNÁ MOŽNOST?
Hájek, R. (Olomouc)

KONTROLA GLYKEMIE – JEN V INTENZIVNÍ PÉČI NEBO I PERIOPERAČNĚ?
Kula, R. (Ostrava)

OBTÍŽNÉ ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V DĚTSKÉM VĚKU
Mixa, V. (Praha)

Anestezie VI

ANESTETIKA USNADŇUJÍCÍ SEXUÁLNÍ NÁSILÍ
Hess, L. (Praha)

JAKÁ FARMAKA PŘED ANESTEZIÍ VYSADIT A JAKÁ VŽDY PONECHAT?
Horáček, M. (Praha)

ÚSKALÍ INTERPRETACE EKG V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI
Solař, M. (Hradec Králové)

STÁRNOUCÍ SRDCE V ANESTEZI A INTENZIVNÍ PÉČI
Škarvan, K. (Švýcarsko)

Anestezie VII

OXID DUSNÝ – MÁ JEŠTĚ ROLI V MODERNÍ ANESTEZIOLOGI (A V MEDICÍNĚ VŮBEC)?
Jahoda, J. (Ostrava)

ANTIFIBRINOLYTIKA V (KARDIO)ANESTEZII
Vaněk, T. (Praha)

MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA – UPDATE 2009
Říha, H. (Praha)

VLIV ANESTETIK NA MIKROCIRKULACI – MÁME BRÁT V ÚVAHU V KLINICKÉ PRAXI?
Turek, Z. (Hradec Králové)

Zpět na Přehled bloků 

Intenzivní medicína

Intenzivní medicína I

PERIOPERAČNÍ PROTEKCE LEDVIN
Kotulák, T. (Praha)

NEBOJME SE KONCEPTU „STEWART – FENCL“ PŘI HODNOCENÍ PORUCH ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY
Duška, F. (Praha)

VLIV INFUZNÍ TERAPIE NA ACIDOBAZICKOU ROVNOVÁHU
Jabor, A. (Praha)

Intenzivní medicína II

ACUTE LUNG INJURY IN SEPSIS: NEW TRENDS IN PATOPHYSIOLOGY AND THERAPY
Kirov, M. (Rusko)

DOES ALBUMIN HAVE A PLACE IN TREATING THE CRITICALY ILL?
Boldt, J. (SRN)

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE BĚHEM ANESTEZIE – OVLIVŇUJE PERIOPERAČNÍ PRŮBĚH?
Dostál, P. (Hradec Králové)

KLÍČOVÁ ÚLOHA RESPIRAČNÍ PÉČE V MEDICÍNĚ KRITICKÝCH STAVŮ – NOVÉ VÝZVY A ŠIRŠÍ HORIZONTY PO 55 LETECH
Herold, I. (Mladá Boleslav)

Intenzivní medicína III

MANAGEMENT OF INVASIVE CANDIDA INFECTIONS IN THE CRITICALY ILL PATIENT
Kullberg, B.-J. (Holandsko)

RIZIKA INVAZIVNÍCH KANDIDÓZ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ
Ševčík, P. (Brno)

WHY WE ARE MEASURING PTIPO2?
Kiening, K. (SRN)

SUBSTITUCE ŽELEZA V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ PÉČI – UPDATE 2009
Blatný, J. (Brno)

 Zpět na Přehled bloků

Regionální anestezie

Regionální anestezie I

CESTA K ÚSPĚŠNÉ REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Nalos, D. (Ústí nad Labem)

MOŽNOSTI ULTRAZVUKU V REGIONÁLNÍ ANESTEZII
Mach, D. (Irsko)

POVRCHOVÝ CERVIKÁLNÍ BLOK PRO OPERACE KRČNÍCH TEPEN
Horáček, M. (Praha)

KAUDÁLNÍ EPIDURÁLNÍ BLOK U DĚTÍ
Mixa, V. (Praha)

Regionální anestezie II

MAJÍ CENTRÁLNÍ NEUROAXIÁLNÍ BLOKÁDY JEŠTĚ SVÉ MÍSTO?
Kulda, K. (Hradec Králové)

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOK PRO ANALGEZII U BŘIŠNÍCH VÝKONŮ
Červenka, M. (Irsko)

TOXICITA LOKÁLNÍCH ANESTETIK A TUKOVÉ EMULZE – JAKÁ JE EVIDENCE?
Mach, D. (Irsko)

 Zpět na Přehled bloků

Algeziologie

Algeziologie I

BEZBOLESTNÁ NEMOCNICE – CESTA OD PROKLAMACE K REALIZACI
Bystřický, Z. (Rakousko)

PARAVERTEBRÁLNÍ BLOKÁDA U DĚTÍ A JEJÍ ROLE V POPERAČNÍ ANALGEZII
Berta, E. (Norsko)

HYPERALGEZIE – NOVÝ POHLED NA LÉČBU OPIOIDY
Málek, J. (Praha)

Algeziologie II

SILNÉ OPIOIDY V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI
Ševčík, P. (Brno)

NOVINKY V LÉČBĚ BOLESTI
Hakl, M. (Brno)

KOMPLEXNÍ REGIONÁLNÍ BOLESTIVÝ SYNDROM
Haklová, O. (Brno)

RADIOFREKVENČNÍ LÉČBA Z POHLEDU EBM
Gabrhelík, T. (Olomouc)

 Zpět na Přehled bloků

Porodnická anestezie/analgezie

Porodnická anestezie/analgezie I

ANESTEZIOLOGICKÝ POSTUP PŘI PREKLAMPSII, EKLAMPSII A HELLP SYNDROMU
Kříž, P. (Praha)

INTOXIKACE V TĚHOTENSTVÍ
Mannová, J. (Brno)

ANTIKOAGULANCIA PŘI REGIONÁLNÍ BLOKÁDĚ V PORODNICTVÍ – KDY, JAK A PROČ?
Štourač, P. (Brno)

MAJOR BLEEDING – PREVENT ACIDOSIS!
Zander, R. (Německo)

Porodnická anestezie/analgezie II

INTUBOVAT ČI NEINTUBOVAT – TOŤ OTÁZKA „MALÝCH“ VÝKONŮ V PORODNICTVÍ
Bláha, J. (Praha)

SYSTÉMOVÁ ANALGEZIE OPIOIDY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – JE TŘEBA SE BÁT?
Nosková, P. (Praha)

NEUROAXIÁLNÍ ANALGEZIE PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU – PŘEDSTAVUJE UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ?
Štourač, P. (Brno)

 Zpět na Přehled bloků

Chyby a omyly

Chyby a omyly I

CHYBY A OMYLY PŘI PŘEDANESTETICKÉ PŘÍPRAVĚ
Horáček, M. (Praha)

CHYBY VE VEDENÍ ANESTEZIE – KAZUISTIKA
Málek, J. (Praha)

CHYBY V POPERAČNÍ PÉČI – KAZUISTIKA část 1 (Nalos,D.) - část 2 (Vondráková, V.)
Nalos, D. (Ústí nad Labem)

CHYBY V REGIONIÁLNÍCH TECHNIKÁCH - KAZUISTIKA
Doležal, D. (Hradec Králové)

Chyby a omyly II

CHYBY A OMYLY PŘI PORUCHÁCH METABOLISMU A ZAJIŠTĚNÍ VÝŽIVY KRITICKY NEMOCNÝCH
Jahoda, J. (Ostrava)

CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH KARDIOVASKULÁRNÍ HO SYSTÉMU
Březina, A. (Praha)
 
CHYBY A OMYLY PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PORUCH RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU
Pavlík, P. (Brno)

CHYBY A OMYLY PŘI DÁVKOVÁNÍ ANTIBIOTIK V INTENZIVNÍ PÉČI
Chytra, I. (Plzeň)

 Zpět na Přehled bloků

Novinky z jiných oborů

Novinky z jiných oborů I

MASIVNI PLICNI EMBOLIE – JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SELŽE TROMBOLYTICKÁ LÉČBA?
Bělohlávek, J. (Praha)

NOVÉ SYNDROMY V AKUTNÍ KARDIOLOGII
Rokyta, R. (Plzeň)

KARDIORENÁLNÍ SYNDROM NA ICU – STARÝ PROBLÉM V NOVÉM SVĚTLE
Matějovič, M. (Plzeň)

MALIGNÍ STAVY V KOAGULACI – UPDATE 2009
Geierová, V. (Praha) 

Novinky z jiných oborů II

SOUČASNÉ MOŽNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE U AKUTNÍCH STAVŮ část 1 - část 2
Raupach, J. (Hradec Králové)

METABOLICKÁ ODPOVĚĎ KRITICKY NEMOCNÝCH – JAK, KDY A PROČ ZASAHOVAT
Novák, I. (Plzeň)

DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTUP K NEMOCNÉMU S PLICNÍMI INFILTRÁTY
Skřičková, J. (Brno)

AKCELEROVANÁ REHABILITACE - REVOLUCE V ELEKTIVNÍ CHIRURGII
Šerclová, Z. (Praha)

 Zpět na Přehled bloků

Edukace

OBOR ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V PREGRADUÁLNÍM STUDIU
Šturma, J. (Praha)

JAK PROBÍHÁ PŘEDATESTAČNÍ PŘÍPRAVA OBORU ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA V ČR?
Schreiberová, J. (Hradec Králové)

EDUCATION AND TRAINING IN ANESTHESIA – DOPORUČENÍ EUROPEAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGY
Chytra, I. (Plzeň)

VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU INTENZIVNÍ MEDICÍNA - AKTUÁLNÍ STAV
Ševčík, P. (Brno)

 Zpět na Přehled bloků

Kardiopulmonální resuscitace

EFEKTIVITA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE
Růžička, J. (Plzeň)

POSTRESUSCITAČNÍ SYNDROM
Zvoníček, V. (Brno)

HYPOTERMIE – KDY A JAK?
Suk, P. (Brno)

INTRAOSEÁLNÍ PŘÍSTUP – UPDATE 2009 část 1 - část 2
Truhlář, A. (Hradec Králové)

Zpět na Přehled bloků

Blok ve spolupráci s Českou
společností bezkrevní medicíny

NOVÁ RIZIKA ALOGENÍCH KREVNÍCH PŘEVODŮ
Ondrášková, H. (Brno)

TRANSFUZNÍ STRATEGIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Stibor, B. (Rakousko)

TAKTIKA HRAZENÍ KREVNÍCH ZTRÁT V PRŮBĚHU OPERACE
Cvachovec, K. (Praha)

INTRA A POPERAČNÍ SBĚR KRVE
Čundrle, I. (Brno)

Zpět na Přehled bloků 

Blok ve spolupráci s Českou
transplantační společností

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM V ČR
Pokorná, E. (Praha), Němec, P. (Brno),

VLIV SMRTI MOZKU NA ORGÁNOVÉ FUNKCE
Kieslichová, E. (Praha)

DÁRCI S NEBIJÍCÍM SRDCEM – MOŽNOSTI A LIMITY
Hasman, D. (Plzeň)

INTENSIVE CARE FOR HEART AND LUNG ORGAN DONOR
Hetz, H. (Vídeň)

Zpět na Přehled bloků