Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:
GUARANT International
Opletalova 22
110 00 Praha 1
Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csarim2009@guarant.cz
Web: www.CSARIM2009.cz

On-line Registrační formulář naleznete zde

 

Registrační přepážka v místě konání kongresu

Registrační přepážka bude otevřena:

Středa 30. září 2009---------------- 16:00 – 19:00
Čtvrtek 1. října 2009-------------------7:00 – 19:00
Pátek 2. října 2009---------------------7:30 – 18:00
Sobota 3. října 2009-------------------8:00 – 12:00

Potvrzení registrace

Vám bude zasláno do několika dnů e-mailem nebo faxem. Vyřízení Vaší registrace urychlíte tím, že spolu s přihláškou zašlete kopii bankovního převodu nebo vyplněný a podepsaný autorizační formulář pro platbu kartou.

Termín uzávěrky včasné registrace: 30. 6. 2009

 

Registrační poplatky

Registrační poplatek
do 30. června 2009
od 1. července 2009
Lékaři
1 750 Kč
2 050 Kč
Jednodenní registrační poplatek
750 Kč
850 Kč
Lékaři do 30 let
1 050 Kč
1 350 Kč
Sestry / nelékařští pracovníci
1 050 Kč
1 350 Kč
 

Registrační poplatek zahrnuje

  • vstup na odborná jednání kongresu dle typu poplatku
  • vstup na doprovodnou výstavu kávové přestávky v prostorách výstavy
  • kongresové materiály
  • uvítací koktejl v Metropolu dne 1.10.2009

Platební podmínky


Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Bankovní převod

Číslo účtu – ve standardním tvaru 79353/0300
Číslo účtu – ve tvaru IBAN CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
Název účtu GUARANT International
Banka Československá obchodní banka, Na Příkopě 18, Praha 1
SWIFT CEKOCZPP
Konstantní symbol 0308
Variabilní symbol 200903 

Platbu bankovním převodem proveďte na základě Potvrzení o účasti, které Vám bude zasláno jako potvrzení Vaší registrace (sekretariát posílá na základě obdrženého registračního formuláře).
Upozornění: Bankovní poplatky musí být v plné výši uhrazeny účastníkem.
Neumožňuje-li Vaše banka uvést písemné údaje (jméno) ve variabilním symbolu, uveďte pouze číslo akce 200903 a své jméno uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce.


Kreditní karty

Akceptované kreditní karty: MasterCard, VISA, Diners Club, American Express
Upozornění: Přístup na online platbu získáte až po obdržení potvrzení o účasti.

 

Zrušení registrace

Sekretariát musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující podmínky:

do 30. června 2009 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 100Kč
od 1. července do 31. července 2009 50% registračního poplatku
od 1. srpna 2009 100% registračního poplatku