Úvodní slovo prezidenta kongresu

 

Vážené kolegyně a kolegové,

XVI. národní kongres ČSARIM se letos uskuteční v Českých Budějovicích. Po Liberci, Praze a Brně nás po dlouhých letech opět uvítá jihočeská metropole. Náš obor je v nemocničních zařízeních doslova všudypřítomný a je jen správné, že naše největší vědecká i společenská akce navštěvuje všechny regiony. Je namístě dát o sobě vědět tam, kde poskytujeme péči našim nemocným.

Národní kongres nutně pokrývá celý rozsah oboru, činností lékařských i nelékařských. Věřím, že využijete příležitost představit výsledky svojí práce. Stále oblíbenější je forma posterů která s sebou nenese žádná časová omezení a umožní prezentovat sdělení jasně a stručně. Samozřejmě, své místo mají i ústní prezentace, zde si však vědecký výbor musí vyhradit právo výběru. Tradiční součástí našich významných vědeckých akcí jsou vyzvaná sdělení nejen shrnující současný stav dané problematiky, ale i přinášející osobitý pohled řečníka. Národní kongres je vždy také událostí společenskou a historické České Budějovice budou pro setkání se starými známými i navázání přátelství nových znamenitým prostředím.

Těším se, že se ve dnech 1.-3. října v Českých Budějovicích setkáme.

 

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM